top of page

115 Buildings     800,000 sq.m

Building with Momentum

Responsible, Large Scale Architecture

פרס רוקח לאדריכלות

עיריית תל אביב 2023

חברי ועדת השופטים: האדריכלים – יואב דוד (יו"ר), פרופ' טליה מרגלית, מור פרבשטיין ,החליטו להעניק את פרס רוקח לאדריכלות לשנת 2023 למשרד OKA אדריכלים על תכנון "המרכז לתרבות מונגשת" ע"ש שוורץ רייסמן

"משרד OKA אדריכלים על תכנון "המרכז לתרבות מונגשת" ע"ש שוורץ רייסמן - הענקת הפרס למבנה תומכת בתפיסה של שילוב מלא של אוכלוסיית אנשים בעלי מוגבלויות בחיי התרבות, החברה והסביבה העירונית. אדריכליות אורית וילברג גלעדי וקרן ידווב, משרד OKA, מציגות בתכנון ועיצוב הבניין מצוינות אדריכלית בתכנונו החיצוני של המבנה והעמדתו סביב חצר פנימית, זמינה ופתוחה למרחב הציבורי. תהליך העבודה כלל בנייה של מודלים כדי לאפשר לצוות הספרייה לחוש, למשש ולהתייחס להצעות העיצוב השונות. הבניין שומר על איפוק וניקיון ומשלב שימוש מיוחד ב"דפי הבטון" - משטחים המדמים ספר ברייל פתוח בפני העוברים והשבים. האדריכליות עשו שימוש בקירות מעטפת חיצוניים המורכבים מאלמנטים פיסוליים מבטון, וקירות מסך שקופים כלפי החצר. החצר הפנימית מאפשרת פרטיות ובטחון ומעניקה חווית משתמש רב חושית תוך שימוש באלמנטים של מגע ומישוש לצרכי הנגשה והתמצאות במרחב. תכנון  והקמה של מבני צבור כרוכה במענה לאתגרי תכנון ורגולציה , תקנים ודרישות רבות - ולמרות כל אלו המשרד הצליח לייצר מבנה בסטנדרט גבוה במיוחד וכל זאת ברגישות תכנונית והתייחסות מכבדת למרחב הציבורי."

bottom of page